Plin­ta gais­ras

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ge­sin­ti gais­ro In­dio Mai­so bio­lo­gi­nia­me re­zer­va­te (Ni­ka­rag­va) bu­vo iš­siųs­ti ka­ri­nių oro pa­jė­gų ir ar­mi­jos da­li­niai. Iki pir­ma­die­nio va­ka­ro ne­pa­vy­ko su­stab­dy­ti ug­nies pli­ti­mo.

Gais­ras jau pa­si­glem­žė 700 ha au­ga­li­jos. Re­zer­va­te gau­su gy­vū­nų, įtrauk­tų į Rau­do­ną­ją kny­gą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.