Se­na­to­rė pa­g­im­dė

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ili­no­jaus vals­ti­jai at­sto­vau­jan­ti de­mo­kra­tė T.Duck­wo­th (nuo­tr.) ta­po pir­mą­ja pa­rei­gas ei­nan­čia se­na­to­re, ku­ri pa­g­im­dė kū­di­kį. Jai gi­mė ant­ro­ji duk­tė.

Se­na­to­rė 2004 me­tais tar­na­vo Ira­ke, kur prieš­tan­ki­nė ra­ke­ta su­traiš­kė jai ko­jas, tad da­bar ji vaikš­to su pro­te­zais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.