Taš­kas per mi­nu­tę

Lietuvos Rytas - - 12 -

NBA čem­pio­na­te Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos ly­de­ris „To­ron­to Rap­tors“– vi­sai ar­ti tiks­lo pir­mą­kart klu­bo is­to­ri­jo­je pa­siek­ti 60 per­ga­lių. Det­roi­te 108:98 įvei­kę „Pis­tons“eki­pą „Rap­tors“lai­mė­jo 59-ąjį ma­čą, o Jo­nas Va­lan­čiū­nas su­ren­gė įspū­din­gą šou.

Lie­tu­vis cent­ras tie­siog va­rė į ne­vil­tį jau­ną var­žo­vų vi­du­rio puo­lė­ją Eri­cą Mo­re­lan­dą: vos per 25 mi­nu­tes J.Va­lan­čiū­nas su­rin­ko 25 taš­kus (10/12 dvi­taš­kių, 1/1

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.