Įs­teigs mu­zie­jų

Lietuvos Rytas - - 7 -

Eu­ro­pos Są­jun­gos prie­ši­nin­kai Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je steigs „Brexit“mu­zie­jų.

Ja­me bū­si­mos kar­tos tu­rės ga­li­my­bę su­ži­no­ti „ko­vos už Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ne­pri­klau­so­my­bę“is­to­ri­ją.

Bri­tai ra­gi­na­mi per­duo­ti mu­zie­jui agi­ta­ci­nės kam­pa­ni­jos už „Brexit“re­fe­ren­du­mą pla­ka­tų, nuo­trau­kų, laiš­kų ir ki­to­kių įvy­kį pri­me­nan­čių eks­po­na­tų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.