Įni­ko į lo­te­ri­jas

Lietuvos Rytas - - 9 -

Po­pu­lia­riau­sia lo­ši­mo for­ma Lie­tu­vo­je – lo­te­ri­jos. Kaip ro­do „Vil­mo­rus“ap­klau­sa, jo­se lo­šė net 65,3 proc. vi­sų ap­klaus­tų­jų. Net 27,1 proc. lo­ši­mą iš pi­ni­gų iš­ban­dė bū­da­mi vos 16–18 me­tų.

31 proc. re­s­pon­den­tų sa­kė, kad tam pi­ni­gų iš­vis ne­lei­džia.

Vi­du­ti­niš­kai lo­te­ri­joms iš­lei­džia­mi 4 eurai per mė­ne­sį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.