Dra­ma Kra­s­no­da­re

Lietuvos Rytas - - 12 -

Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­ro fi­na­las pra­si­dė­jo dra­ma­tiš­kai. Kra­s­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv“ko­man­da pir­mo­sio­se se­ri­jos iki dvie­jų per­ga­lių rung­ty­nė­se ant­ra­die­nį na­muo­se po pra­tę­si­mo 78:81 (15:14, 16:21, 18:17, 23:20, 9:6) nu­si­lei­do Stam­bu­lo „Da­rus­sa­fa­ka“ko­man­dai.

Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je at­ro­dė, kad aikš­tės šei­mi­nin­kai iš­ko­vos per­ga­lę, bet le­mia­mu me­tu Stam­bu­lo ko­man­da ki­lo į štur­mą, tirp­dė skir­tu­mą, o po kvai­los aikš­tės šei­mi­nin­kų klai­dos Scottie Wil­be­ki­nas to­li­mu šū­viu iš­plė­šė pra­tę­si­mą (72:72).

Pra­tę­si­me li­kus 8 se­kun­dėms „Lo­ko­mo­tiv“po tri­taš­kio me­ti­mo pri­ar­tė­jo iki taš­ko (78:79). Ta­čiau S.Wil­be­ki­nas taik­liai me­tė bau­das, o šei­mi­nin­kų le­mia­mas me­ti­mas skrie­jo pro ša­lį ir jiems te­ko pri­pa­žin­ti sve­čių per­ga­lę.

„Da­rus­sa­fa­ka“ko­man­dai S.Wil­be­ki­nas pel­nė 24 taš­kus (5/13 tri­taš­kių). 19 taš­kų pri­dė­jo Wil­las Cum­ming­sas (8 atk. kam.).

„Lo­ko­mo­tiv“eki­pai 18 taš­kų su­rin­ko Dmit­ri­jus Ku­la­gi­nas, 14 – Mar­dy Col­lin­sas.

Ki­tos rung­ty­nės bus žai­džia­mos penk­ta­die­nį Stam­bu­le.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.