Į fi­na­lą ne­pa­te­ko

Lietuvos Rytas - - 12 -

Do­na­tas Mo­tie­jū­nas ne­taps Ki­ni­jos čem­pio­nu.

Šan­don­go „Gol­den Stars“klu­bas va­kar le­mia­mo­se pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se 95:105 (23:20, 23:28, 30:29, 19:28) nu­si­lei­do Dže­dzian­go „Lions“eki­pai ir pra­lai­mė­jo se­ri­ją 3:4.

Rung­ty­nių ir se­ri­jos nu­ga­lė­to­jas pa­aiš­kė­jo pas­ku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis. Li­kus žais­ti dvi mi­nu­tes D.Mo­tie­jū­nas pel­nė du taš­kus su var­žo­vo pra­žan­ga ir su­ma­ži­no skir­tu­mą 95:98. Ta­čiau per li­ku­sį lai­ką „Gol­den Stars“ne­su­ge­bė­jo pel­ny­ti taš­kų ir se­zo­ną bai­gė.

D.Mo­tie­jū­nas ne­žai­dė star­to pen­ke­te, ta­čiau bu­vo re­zul­ta­ty­viau­sias ko­man­do­je. Iš vi­so lie­tu­vis per 34 mi­nu­tes pel­nė 31 taš­ką (10/16 dvi­taš­kių, 1/4 tri­taš­kių, 6/7 bau­dų), at­ko­vo­jo 13 ka­muo­lių, at­li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, du­kart su­kly­do ir pra­si­žen­gė.

Fi­na­le Dže­dzian­go klu­bas su­si-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.