Spė­lio­ja prie­žas­tis

Lietuvos Rytas - - 7 -

Al­žy­re 257 au­kas nu­si­ne­šu­sios avia­ka­ta­st­ro­fos ty­rė­jai spė­lio­ja, ko­kios ga­lė­jo bū­ti jos prie­žas­tys. Lėk­tu­vas nu­kri­to iš kar­to po pa­ki­li­mo ne­to­li sos­ti­nės Al­žy­ro.

Lėk­tu­vo pi­lo­tas, siek­da­mas iš­veng­ti di­des­nės ka­ta­st­ro­fos, kri­ti­mo me­tu pa­kei­tė kryp­tį, kad lėk­tu­vas iš­veng­tų ne­to­lie­se esan­čio ke­lio.

Al­žy­ro pre­zi­den­tas A.Bou­tef­li­ka pa­reiš­kė užuo­jau­tą au­kų ar­ti­mie­siems ir pas­kel­bė vals­ty­bė­je tri­jų die­nų ge­du­lą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.