Bu­viš­kiai

Lietuvos Rytas - - 16 -

Pas­va­lio ra­jo­no kai­me už­si­lieps­no­jo me­di­nis na­mas. Į gais­ra­vie­tę iš­sku­bė­jo gau­sios gais­ri­nin­kų pa­jė­gos, ta­čiau na­mo iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė 69 me­tų šei­mi­nin­kui. Jam ap­de­gė ran­kos ir gal­va.

Spė­ja­ma, kad gais­ras ki­lo dėl ne­san­da­raus du­jų ba­lio­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.