Ve­ja P.Urb­šį iš frak­ci­jos

Lietuvos Rytas - - 7 -

Sei­mo vals­tie­čių frak­ci­jos se­niū­nas R.Kar­bau­skis pa­reiš­kė, kad jei­gu jį kri­ti­kuo­jan­tis P.Urb­šys pats ne­iš­eis iš frak­ci­jos, bus pa­ša­lin­tas.

Bet ne­par­ti­nis P.Urb­šys at­rė­žė, kad frak­ci­ja nė­ra R.Kar­bau­skio val­do­mo Ag­ro­kon­cer­no pa­da­li­nys, to­dėl jis pats iš jos ne­si­trauks.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.