Įre­gist­ra­vo LSDDP

Lietuvos Rytas - - 7 -

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja įre­gist­ra­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo par­ti­ją (LSDDP). Šią ži­nią džiaugs­min­gai su­ti­kęs LSDDP pir­mi­nin­kas G.Kir­ki­las pa­reiš­kė, kad so­cial­de­mo­kra­ti­jos mo­no­po­lis Lie­tu­vo­je bai­gė­si.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.