Aliu­mi­nis brangs­ta

Lietuvos Rytas - - 19 -

Aliu­mi­nio kai­nos pri­ar­tė­jo prie di­džiau­sio sa­vai­ti­nio prie­au­gio.

Šio me­ta­lo kai­nos Lon­do­no ly­di­nių bir­žo­je per sa­vai­tę pa­šo­ko 13 proc.

Rin­ką su­pur­tė JAV spren­di­mas pri­tai­ky­ti sank­ci­jas ru­sų bend­ro­vei „Rus­al“, ku­ri yra di­džiau­sia pa­sau­ly­je aliu­mi­nio ga­min­to­ja už Ki­ni­jos ri­bų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.