Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Mies­to pa­kraš­ty­je, Su­val­kie­čių gat­vė­je bend­ra­bu­čio ti­po dau­gia­bu­ty­je, ket­vir­ta­die­nį va­ka­re ki­lo gais­ras.

Ma­no­ma, kad bu­tas ket­vir­ta­me aukš­te už­si­lieps­no­jo dėl se­nos elekt­ros insta­lia­ci­jos. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai eva­ka­vo be­veik 100 žmo­nių, iš jų – de­vy­ni vai­kai.

Gais­ras kė­lė grės­mę vi­sam dau­gia­bu­čiui, kai lieps­nų ap­im­ta­me bu­te nu­de­gė du­jų skai­tik­lio tar­pik­lis, iš­si­ly­dė plas­ti­ki­niai van­den­tie­kio vamz­džiai.

Vi­sa­me na­me bu­vo iš­jung­tos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.