Pra­si­dė­jo pra­ty­bos

Lietuvos Rytas - - 4 -

Va­kar pra­si­dė­jo mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ren­gia­mos lau­ko tak­ti­nės pra­ty­bos „Nar­sus gri­fo­nas 2018“, ku­rių tiks­las – įver­tin­ti Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.