Nu­sil­po svei­ka­ta

Lietuvos Rytas - - 9 -

Bu­vu­sios JAV pir­mo­sios po­nios B.Bush (nuo­tr.), ku­ri pa­sta­rai­siais me­tais ne kar­tą gy­dė­si li­go­ni­nė­se, svei­ka­ta silps­ta, ji nu­spren­dė ne­be­siek­ti pa­pil­do­mo me­di­ci­ni­nio gy­dy­mo

Nu­ro­do­ma, kad 92-ejų B. Bush, pa­si­ta­ru­si su gi­mi­nai­čiais ir gy­dy­to­jais, nu­spren­dė pa­si­rink­ti slau­gą šei­mos na­muo­se Hjus­to­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.