Trys kan­di­da­tai

Lietuvos Rytas - - 8 -

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Vil­niaus mies­to sky­riaus ta­ry­ba pa­siū­lė tris kan­di­da­tus į sos­ti­nės me­rus – par­ti­jos va­do­vą Vil­niaus vi­ce­me­rą G.Pa­luc­ką, Sei­mo na­rę R.Bud­ber­gy­tę ir Vil­niaus ta­ry­bos na­rį M.Skarup­s­ką. Tin­ka­miau­sią iš­rinks par­ti­jos kon­fe­ren­ci­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.