Le­liū­nai

Lietuvos Rytas - - 21 -

Anykš­čių ra­jo­ne, De­be­i­kių se­niū­ni­jo­je, esan­ti kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Tarp lie­pų“nu­ken­tė­jo nuo pik­ta­da­rių – jie iš­pjo­vė so­dy­bos ap­tva­re vie­los tink­lo tvo­rą.

Tai pa­ste­bė­ta, kai jau pu­sė da­nie­lių ir dė­mė­tų­jų el­nių bu­vo iš­trū­kę iš ap­tva­ro. Po­li­ci­ja ža­dė­jo ieš­ko­ti nu­si­kal­tė­lių, bet be ap­lin­ki­nių žmo­nių pa­gal­bos juos ras­ti sun­ku.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.