Iš­vy­ko į Ja­po­ni­ją

Lietuvos Rytas - - 3 -

Va­kar pre­mje­ro S.Sk­ver­ne­lio va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja su ofi­cia­liu vi­zi­tu iš­vy­ko į Ja­po­ni­ją. De­le­ga­ci­jo­je – ūkio mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius, Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris A.Ston­čai­tis ir jų ko­man­dų na­riai.

S.Sk­ver­ne­lis į ke­lio­nę iš­vy­ko Ja­po­ni­jos pre­mje­ro Sh.Abe kvie­ti­mu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.