Kai­rių­jų kan­di­da­tai

Lietuvos Rytas - - 3 -

Vil­niaus so­cial­de­mo­kra­tai nu­ta­rė, kad kan­di­da­tas į sos­ti­nės me­ro pos­tą bus par­ti­jos pir­mi­nin­kas G.Pa­luc­kas, o Kau­no kai­rie­ji pa­si­rin­ko ad­vo­ka­to G.Čer­niaus­ko kan­di­da­tū­rą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.