Įsi­gi­jo nau­jų vi­su­rei­gių

Lietuvos Rytas - - 3 -

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas įsi­gi­jo 79 nau­jus pat­ru­li­nius vi­su­rei­gius „To­y­o­ta Land Crui­ser“. Vie­no vi­su­rei­gio, ku­ria­me įmon­tuo­ta daug pa­pil­do­mos įran­gos, kai­na – dau­giau kaip 36 tūkst. eu­rų, o vi­sas pir­ki­nys at­si­ėjo 2,87 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.