Fes­ti­va­lis pa­si­bai­gė

Lietuvos Rytas - - 8 -

Miun­che­ne bai­gė­si gar­su­sis alaus fes­ti­va­lis „Ok­to­ber­fest“(nuo­tr.). Skai­čiuo­ja­ma, kad ja­me ap­si­lan­kė 6,3 mln. lan­ky­to­jų, 100 tūkst. dau­giau nei per­nai.

Fes­ti­va­lio va­do­vas J.Sch­mid­tas tvir­ti­no, kad lan­ky­to­jai, kaip ir per­nai, iš­gė­rė 7,5 mln. lit­rų alaus, ta­čiau su­var­to­jo 10 proc. dau­giau mais­to ir nea­l­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

Į fes­ti­va­lį šįmet at­vy­ko dau­giau šei­mų ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, tad su­ma­žė­jo ir nu­si­kal­ti­mų skai­čius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.