Snie­go­niš­kė

Lietuvos Rytas - - 20 -

Jur­bar­ko ra­jo­ne gy­ve­nan­ti 52 me­tų mo­te­ris sa­vait­ga­lį krei­pė­si į po­li­ci­ją, nes nuo­sa­va­me miš­ke pa­si­ge­do vie­nuo­li­kos ąžuo­lų, ku­riuos įver­ti­no 7 tūkst. eu­rų.

Miš­ko sa­vi­nin­kė tei­gia, jog ver­tin­gi me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti lie­pos mė­ne­sį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.