Lent­va­ris

Lietuvos Rytas - - 20 -

Tra­kų ra­jo­no mies­te trau­ki­nys mir­ti­nai su­žei­dė ge­le­žin­ke­lio per­var­žo­je at­si­dū­ru­sią 82 me­tų mo­te­rį. Ne­ži­nia, dėl ko­kių prie­žas­čių ji žen­gė ant bė­gių.

Mo­te­ris gy­ve­no ne­to­li nuo ne­lai­mės vie­tos. Ma­ši­nis­tas ne­spė­jo lai­ku su­stab­dy­ti trau­ki­nio.

Ne­at­me­ta­ma, kad mo­te­ris ti­kė­jo­si per­ei­ti per­va­žą, ta­čiau ne­at­si­žvel­gė į trau­ki­nio grei­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.