Lie­piai

Lietuvos Rytas - - 20 -

Konf­lik­to me­tu Jo­na­vos ra­jo­ne 32 me­tų mo­te­ris su­ža­lo­ta iš ne­le­ga­liai lai­ko­mo šra­ti­nio re­vol­ve­rio „Al­fa mo­del 620“. Mo­te­riai su­teik­ta me­di­ci­nos pa­gal­ba dėl šau­ti­nės žaiz­dos krū­ti­nė­je.

54 me­tų mo­ters tė­vas, ku­riam nu­sta­ty­tas 1,87 pro­mi­lės gir­tu­mas, už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.