Vil­nius

Lietuvos Rytas - - 20 -

Sek­ma­die­nio po­pie­tę prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos sku­bė­jo į Pra­mo­nės gat­vę – de­gė 97-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to an­ga­ro sto­gas. Čia įsi­kū­ru­si me­ta­lo lau­žą su­per­kan­ti įmo­nė.

Pra­ėjus trims va­lan­doms gais­rą vis dar ge­si­no aš­tuo­nios cis­ter­nos. Gre­ta esan­čio an­ga­ro sa­vi­nin­kas įlei­do į pa­tal­pas, iš jų bu­vo iš­vež­tas bio­ku­ras – gra­nu­lės, bri­ke­tai. Ug­nis nu­mal­šin­ta apie 20 val.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.