Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 20 -

Ne­blai­vus 43 me­tų aly­tiš­kis per bend­ro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riaus lan­gą iš ket­vir­to aukš­to iš­me­tė 33 me­tų kai­my­nės šu­nį.

Gy­vū­nas dėl pa­tir­tų sun­kių su­ža­lo­ji­mų bu­vo už­mig­dy­tas.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.