Nau­jas pir­mi­nin­kas

Lietuvos Rytas - - 3 -

Nau­juo­ju Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku Sei­mas va­kar pa­sky­rė Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­cen­tą M.Mar­ti­šių. Jis pa­kei­tė at­si­sta­ty­di­nu­sį E.Vai­te­kū­ną.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.