Ne­pri­ta­rė leng­va­tai

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bal­sa­vo prieš tai, kad vals­ty­bė su­teik­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­tą tė­vams, in­ves­tuo­jan­tiems į ne­for­ma­lų­jį vai­kų švie­ti­mą. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais,

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.