Iš­rin­ko pir­mi­nin­ką

Lietuvos Rytas - - 9 -

Už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“val­dy­bos pir­mi­nin­ku ta­po G.Dze­kun­s­kas.

Šiuo me­tu jis yra „Dans­ke Bank“IT cent­ro Lie­tu­vo­je va­do­vas, o prieš tai va­do­va­vo „Barc­la­ys“tech­no­lo­gi­jų cen­t­rui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.