At­lei­do di­rek­to­rių

Lietuvos Rytas - - 3 -

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė J.Pet­rau­skie­nė ša­lių su­si­ta­ri­mu at­lei­do Ug­dy­mo plė­to­tės cent­ro di­rek­to­rių G.Vai­de­lį.

Vie­na pag­rin­di­nių spren­di­mo prie­žas­čių – ne­tin­ka­mai pri­sta­ty­tas 1,3 mln. eu­rų ver­tės vie­ša­sis pir­ki­mas bend­ro­sioms ug­dy­mo prog­ra­moms reng­ti (vi­so pro­jek-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.