Su­nai­ki­no tu­ne­lį

Lietuvos Rytas - - 7 -

Iz­ra­e­lio ka­riš­kiai su­nai­ki­no tu­ne­lį, ku­rį „Ha­mas“ju­dė­ji­mo ak­ty­vis­tai bu­vo iš­ka­sę iš Ga­zos Ruo­žo į žy­dų vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją. Pa­sak jų, tu­ne­lis bu­vo skir­tas te­ro­ris­ti­niam iš­puo­liui Iz­ra­e­lio te­ri­to­ri­jo­je.

Tu­ne­lis bu­vo su­nai­kin­tas ant­že­mi­nė­mis prie­mo­nė­mis, avia­ci­ja ne­bu­vo nau­do­ja­ma.

Tai jau 15-as tu­ne­lis, Iz­ra­e­lio ar­mi­jos su­nai­kin­tas Ga­zos Ruo­že nuo 2017 me­tų spa­lio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.