Jo­svai­niai

Lietuvos Rytas - - 12 -

Kė­dai­nių ra­jo­ne V.Ja­ro­šen­kai pa­vy­ko už­au­gin­ti 15,005 kg sve­rian­tį ar­bū­zą. Iki šiol ar­bū­zas re­kor­di­nin­kas bu­vo už­au­gin­tas 2011 me­tais za­ra­siš­kės V.Šal­nie­nės dar­že. Vai­sius svė­rė 8,73 ki­lo­gra­mo.

Jo­svai­niš­kis V.Ja­ro­šen­ka sa­kė, kad ar­bū­zas jo dar­že už­au­go ir be le­pi­ni­mų, ir be che­mi­nių trą­šų.

„Ke­lis kar­tus pa­lie­da­vau van­de­niu su mik­ro­e­le­men­tais, ir vis­kas. Ar­bū­zus au­gi­na­me ne pir­mus me­tus, kas­met su­lauk­da­vo­me der­liaus, tik ar­bū­zai bū­da­vo ne­di­de­li“, – sa­kė vy­ras.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.