Pa­p­ra­šė prie­globs­čio

Lietuvos Rytas - - 15 -

Kir­gi­zi­jos am­ba­sa­do­rius Pie­tų Ko­rė­jo­je K.Sul­ta­nas pa­p­ra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio vie­no­je iš pa­sau­lio ša­lių teig­da­mas, kad ne­pa­si­ti­ki da­bar­ti­ne res­pub­li­kos va­do­vy­be.

Kaip pa­reiš­kė am­ba­sa­do­rius, šiuo me­tu jis su šei­ma yra Pie­tų Ko­rė­jo­je, bet jau pa­p­ra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio už­sie­ny­je. Jis at­si­sa­kė įvar­dy­ti ša­lį, ku­rio­je pa­p­ra­šė prie­globs­čio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.