Ki­lo ly­dė­ti pen­ki­skart

Lietuvos Rytas - - 4 -

NATO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę pen­kis kar­tus ki­lo ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, skri­du­sių tarp­tau­ti­ne oro erd­ve virš Bal­ti­jos jū­ros.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.