Nu­sken­do do­kas

Lietuvos Rytas - - 8 -

Prie Mur­mans­ko dėl elekt­ros tie­ki­mo per­trū­kių nu­sken­do plau­kio­jan­ty­sis do­kas PD-50, ku­ria­me bu­vo re­mon­tuo­ja­mas lėk­tuv­ne­šis „Ad­mi­ral Kuz­ne­cov“. Per in­ci­den­tą nu­ken­tė­jo ke­tu­ri žmo­nės.

Netru­kus jiems bu­vo su­teik­ta me­di­ci­nos pa­gal­ba, jų gy­vy­bei pa­vo­jus ne­g­re­sia.

Kaip pa­aiš­kė­jo, do­kas nu­sken­do, nes dėl elekt­ros tie­ki­mo per­trū­kių plau­kio­jan­čio­jo do­ko cis­ter­nos pri­si­pil­dė van­dens, ta­čiau lėk­tuv­ne­šis ne­nu­ken­tė­jo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.