Pla­nuo­ja strei­kuo­ti

Lietuvos Rytas - - 5 -

Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga, ku­riai va­do­vau­ja A.Na­vic­kas, pla­nuo­ja lap­kri­čio 12 die­ną pra­dė­ti ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką taip pro­tes­tuo­da­ma dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.