Pa­nai­ki­no teis­tu­mą

Lietuvos Rytas - - 5 -

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­nai­ki­no Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko eu­ro­par­la­men­ta­ro V.Uspa­ski­cho teis­tu­mą juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos ir tei­sė­jų įžei­di­mo by­lo­se. Šis po­li­ti­kas ke­ti­na siek­ti Vil­niaus me­ro pos­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.