Me­džio­to­jų blai­vu­mas

Lietuvos Rytas - - 5 -

Nuo lap­kri­čio 1-osios įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios lei­džia ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nams tik­rin­ti me­džio­to­jų, da­ly­vau­jan­čių me­džio­klė­je, blai­vu­mą, pa­tik­ri­ni­mo me­tu da­ry­ti vaiz­do ir gar­so įra­šą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.