Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 18 -

Cu­kraus fab­ri­ke iš­ver­čiant iš ūki­nin­kų lau­kų at­vež­tus cuk­ri­nius run­ke­lius bu­vo pa­ste­bė­tas sprog­muo.

Iškvies­ti iš­mi­nuo­to­jai Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų 82 mi­li­met­rų mi­no­svai­džio mi­ną iš­si­ve­žė ir su­nai­ki­no Aly­taus po­li­go­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.