Gi­tė­nai

Lietuvos Rytas - - 18 -

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne į ne­pa­vy­dė­ti­ną pa­dė­tį pa­te­ko ne­įga­lus pus­am­žis vy­ras. Va­žiuo­da­mas ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­liu jis įva­žia­vo į grio­vį.

Ne­lai­mė­liui į pa­gal­bą at­sku­bė­jo anū­kė, ta­čiau ji ne­įs­ten­gė į ke­lią iš­stum­ti se­ne­lio. Į pa­gal­bą iškvies­ti gais­ri­nin­kai iš­trau­kė vy­rą su ve­ži­mė­liu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.