Pir­mie­ji ly­de­riai

Lietuvos Rytas - - 13 -

2018me­tų­ge­riau­siųLie­tu­vo­skrep­ši­nin­kų rin­ki­muo­se iš­ryš­kė­jo pir­mie­ji ly­de­riai.

Po pir­mo­sios sa­vai­tės tarp vy­rų ryš­kiai pir­ma­vo Do­man­tas Sa­bo­nis, su­rin­kęs 1068 bal­sus. Jo­no Va­lan­čiū­no są­skai­to­je – 430 bal­sų, Pau­liaus Jan­kū­no – 150.

Tarp mo­te­rų pir­ma­vo pra­ėju­sių me­tų lau­re­atė Ka­mi­lė Na­cic­kai­tė, su­rin­ku­si 474 bal­sus. Ant­ra – Gin­ta­rė Pet­ro­ny­tė (301), tre­čia – Lau­ra Juš­kai­tė (175).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.