Ga­vo kai­my­nų or­di­ną

Lietuvos Rytas - - 3 -

Di­p­lo­ma­ti­nę mi­si­ją Var­šu­vo­je bai­gian­tis am­ba­sa­do­rius Š.Ado­ma­vi­čius ap­do­va­no­tas or­di­no už nuo­pel­nus Len­ki­jos Res­pub­li­kai Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.