Dvy­nės pa­g­im­dė kartu

Lietuvos Rytas - - 7 -

JAV Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jo­je iden­tiš­kos dvy­nės se­se­rys BaoKou Yang ir BaoNhia Yang pa­g­im­dė maž­daug dvie­jų va­lan­dų skir­tu­mu.

Nors se­se­rys au­go vis­kuo da­ly­da­mo­si ir vis­ką da­ry­da­mos kartu, jos vi­sai ne­pla­na­vo su­si­lauk­ti kū­di­kių tuo pat me­tu. Iden­tiš­kos dvy­nės abi pa­g­im­dė duk­te­ris, ku­rių svo­ris be­veik toks pat.

Mo­te­rys pri­dū­rė taip pat ne­si­ti­kė­ju­sios pa­g­im­dy­ti to­kiu ne­di­de­liu lai­ko skir­tu­mu, nes jų gim­dy­mo ter­mi­nai sky­rė­si dviem die­no­mis. Ta­čiau se­se­rys džiau­gia­si, kad jų duk­ros gim­ta­die­nį švęs tą pa­čią die­ną kaip ir jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.