Sa­va­no­rių pra­ty­bos

Lietuvos Rytas - - 3 -

Vil­niaus ir Ute­nos ap­skri­ty­se sa­vait­ga­lį vyks­ta Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų lau­ko tak­ti­nės pra­ty­bos „Tvir­tas sky­das“, ku­rio­se da­ly­vau­ja apie 800 ka­rių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.