Plu­tiš­kės

Lietuvos Rytas - - 24 -

Po gais­ro se­na­me me­di­nia­me na­me be pa­sto­gės li­ko trys Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės šei­mos. Lieps­no­jan­tį sto­gą pa­va­ka­re pa­ste­bė­jo pa­tys gy­ven­to­jai. Ug­nia­ge­siai spė­jo į lau­ką iš­neš­ti tris du­jų ba­lio­nus. Na­mas li­ko be sto­go.

Lieps­nos su­nio­ko­jo ant­ra­me aukš­te esan­tį bu­tą, o būs­tai pir­ma­me aukš­te bu­vo su­pil­ti van­de­niu. Gais­ras ki­lo nuo ne­tvar­kin­go ka­mi­no. Na­mas ne­tu­ri jo­kio šei­mi­nin­ko, to­dėl ne­ži­nia, kas jį tvar­kys. Se­niū­ni­ja pa­de­gė­liams ieš­ko ko­kios nors pa­sto­gės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.