1983

Svei­ka, Kris­ti­na

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Re­ži­sie­rė Ga­li­na Dau­gu­vie­ty­tė tu­rė­jo ge­rą akį: ne­sun­kiai įžvel­gė, kad ta­len­tin­ga tris­de­šimt­me­tė Jau­ni­mo te­at­ro ak­to­rė Kris­ti­na Kaz­lauskai­tė ga­lė­tų bū­ti ir pui­ki te­le­vi­zi­jos ko­mi­kė. Ga­li­nos su­kur­to­je Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos si­tu­aci­jų ko­me­di­jo­je „Svei­ka, Ire­na“ak­to­rė įkū­ni­jo sa­vo bend­ra­var­dę Kris­ti­ną – emo­cin­gą, gu­vią ir iš­dy­kė­liš­ką, kaip ir ji pa­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.