1964

Mo­te­ris, ku­ri ne­sensta

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Dar vie­na ne­senstan­ti ita­lė – ki­no dei­vė Sop­hia Lo­ren. Tai šian­dien ji gar­baus am­žiaus – taip pat su­ėjo aš­tuo­nias­de­šimt – ir į ją žvel­gia­ma per le­gen­dos priz­mę. O „Ita­liš­kų ve­dy­bų “fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je bu­vo tik­ra sek­so die­vai­tė, nie­kuo ne kukles­nė nei šiuo­lai­ki­nės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.