Per 760 die­nų

Zmones. Legendos - - Kodėl Gi Ne? -

Vo­kie­tė lenk­ty­ni­nin­kė cläre­no­re stin­nes su šve­dų ope­ra­to­riu­mi carlu-axe­liu söderst­röMu, ku­rį su­ti­ko li­kus po­rai die­nų iki star­to, pir­mie­ji ap­va­žia­vo pa­sau­lį ma­ši­na – pra­dė­ję 1927-ųjų ge­gu­žės 25-ąją, fi­ni­ša­vo 1929-ųjų bir­že­lio 24-ąją. „Ad­ler Stan­dard 6“au­to­mo­bi­liu jie įvei­kė 47 tūks­tan­čius ki­lo­met­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.