Per 19 die­nų

Zmones. Legendos - - Kodėl Gi Ne? -

Bri­tas Bria­nas Jo­ne­sas ir švei­ca­ras Ber­tran­das Pic­cardas 1999 me­tų ko­vo 1 die­ną iš­skri­do ir per be­veik tris sa­vai­tes oro ba­lio­nu „Breit­ling Or­bi­ter 3“ne­nu­tūp­da­mi ant že­mės ap­skrie­jo pa­sau­lį. Ke­lio­nę pra­dė­ję Švei­ca­ri­jo­je, glau­džiai bend­ra­dar­biau­da­mi su me­teo­ro­lo­gų ko­man­da, jie įvei­kė dau­giau nei 45 tūks­tan­čius ki­lo­met­rų ir ga­liau­siai nu­si­lei­do ant Egip­to že­mės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.