1925

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Ne­to­li Pa­lan­gos til­to su bi­čiu­liais: (iš kai­rės) žur­na­lis­tas,

dra­ma­tur­gas Au­gus­ti­nas Gri­cius (1899–1972), An­ta­nas Vie­nuo­lis-Žu­kaus­kas ir poe­tas, pub­li­cis­tas, ope­ros so­lis­tas Sta­sys Sant­va­ras (1902–1991). So­vie­ti­niais

me­tais ši nuo­trauka bu­vo spaus­di­na­ma tik kiek pa­ko­re­guo­ta – iš jos pa­ša­lin­tas į Va­ka­rus pa­si­trau­kęs Sta­sys Sant­va­ras

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.